Extra Wiskunde klasse / Extra Math classes

Eksamen fokus graad 7 - 12 / Exam focus grade 7 - 12 / SAT prep

@ Moreleta Park
Make contact to book your time slot(s)... 082 859 376 2
Morning ( one-on-one)
Afternoons (small groups)

Maak kontak om tydgleuf(we) te bespreek... 082 859 376 2
Oggende ( Een-tot-Een)
Middae ( Klein groupies)

General Info / Algemene Inligting

Duard le Roux

 

Duard le Roux

BSc (HDE) Cum Laude, Cell 082 859 3762
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Private Tuition Gr. 5 – 12


Purple pepper values:

 • The best customized service
 • Punctuality
 • Quality and work ethic to be proud of!
 • Excellence
 • Passionate about helping young people
 • Simplicity- focused attention!

Something about me:

 • BSc (HDE), Cum Laude, University of North West, 1992
 • Taught Cambridge Curriculum in Namibia
 • GDE and IEB Gr 12 external sub-examiner (±15 years)
 • Head of Maths Department at Hatfield Christian School (6 years)
 • ±26 years of experience

Practical points:

 • Groups are small (usually 1 – 10).
 • Please bring the following to the first lesson:
  o examination pad
  o All Your school Maths books (scripts, textbooks, etc.
  o Previous test(s), if available
 • Homework will be given. IT IS ABSOLUTELY ESSENTIAL THAT HOMEWORK GETS DONE (ON THE SAME DAY). I will inform you in case the homework is not done.
 • NB: How not to do Maths: READ
 • NB: How to do Maths: READ AND WRITE (The main key in mastering Maths!)
 • Your child is welcome to contact me via sms/e-mail/WhatsApp when he/she needs assistance at home.

Venue:

575 Beagle Road, Garsfontein, X13

Frequency of tutorials:

Consistency is definitely very important!

Timeslots:

 • Monday: 14:30 – 16:00 (Gr 11/12) ; 16:10 – 17:10 (Gr 5 – 9)
 • Tuesday: 16:00 – 17:30 (Gr 10-12)
 • Wednesday: 14:30 – 16:00 (Gr 10 – 12)
 • Thursday: 14:30 – 15:45 (Gr 5 – 10) ; 16:00 – 17:30 (Gr 10 – 12)

Important dates to diaries: (Exam prep sessions, 2019)

 • Gr 7 - 11: Saturday, 19 October
 • Gr 12: Saturday, 17 August

Please plan for these sessions in advance.

Furthermore, we present NBT (MAT) prep sessions for Gr 12 students.

Please visit our Homepage for further details.

Fees:

 • I sincerely recognise and appreciate the faithful payments by most of my clients. There have been some areas of frustration though.
 • Fees are payable up-front and per month (strictly before the 3rd).
 • Monthly fees are equal and payable from January to December.
 • The final payment is therefore payable at the beginning of December, before 3/12.
 • Please note that cancelations need to be made one month in advance.
 • No cancelations will be accepted after July.
 • For your convenience monthly electronic statements will be e-mailed.
 • If a student is unable to attend a class for any reason or other engagements such as sport, special exams, sickness etc. the parent/student/guardian is still liable for the fees to ensure the availability of the lesson when the student returns.
 • Please make use of the electronic payment option or payment at any Nedbank branch. Regrettably no cash will be accepted.
 • No refunds will be given for classes cancelled or missed.
 • Regrettably no catch-up lessons.

In terms of good business practice and sound service delivery so
many recipes exist, yet I believe this stands out:
Open, effective, efficient and healthy communication.

Please contact me should you have the need to discuss matters.
Positive, constructive feedback is always welcome!
Your child’s well-being and success is really important to me!

Last but not the least: The final responsibility to improve academically lies with the student.
Consistent, hard work always yields fruit.
Please do not expect quick results.
It is however important to realize that this will happen over time.

Duard le Roux


small groups

Ekstra klasse Gr. 5 – 12


Purple Pepper Maths waardes:

 • Unieke, pasgemaakte diens
 • Stiptelikheid
 • Kwaliteit werk om op trots te wees!
 • Aandag – een-tot-een fokus
 • Klein groepies – lewer heerlike, gesonde kompetisie
 • Uitnemendheid
 • Ons werk met jongmense en ons geniet dit.

ʼn Bietjie oor myself:

 • BSc (HOD), Cum Laude, Universiteit van Noord-Wes, 1992
 • Het die Cambridge Kurrikulum in Namibië aangebied
 • GDO en IEB Gr 12 eksterne nasien paneellid (±15 jaar)
 • Departementshoof van Wiskunde aan Hatfield Christian School (6 jaar)
 • ±26 jaar Wiskunde onderwys ervaring

Praktiese punte:

 • Groepe is klein (2 – 10).
 • Bring asseblief die volgende saam na die klas:
  o eksamenblok
  o Al jou skoolboeke
  o Vorige, onlangse toetse
 • Leerlinge sal huiswerk ontvang. Dit is van uiterse belang dat leerlinge die huiswerk op dieselfde dag voltooi as wat hulle dit ontvang het. Ek sal u in kennis stel indien die huiswerk nie gedoen is nie.
 • U kind is welkom om my per sms/e-pos/WhatsApp te kontak indien hy/sy by die huis sukkel met ʼn probleem.

Plek:

575 Beagle Road, Garsfontein, X13

Bywoning van lesse:

 • Om optimale sukses te behaal is gereelde klasbywoning van selfsprekend baie belangrik!

Tydgleuwe:

 • Monday: 14:30 – 16:00 (Gr 11/12) ; 16:10 – 17:10 (Gr 5 – 9)
 • Tuesday: 16:00 – 17:30 (Gr 10-12)
 • Wednesday: 14:30 – 16:00 (Gr 10 – 12)
 • Thursday: 14:30 – 15:45 (Gr 5 – 10) ; 16:00 – 17:30 (Gr 10 – 12)

Belangrike datums om aan te ken in u dagboek: (Eksamen-voorbereiding-sessies)

 • Gr 7 - 11: Saturday, 19 October
 • Gr 12: Saturday, 17 August

Verder bied ons NBT(MAT) voorbereidingsessies aan vir Gr 12 leerlinge.

Besoek asseblief ons tuisblad vir meer inligting.

Fooie:

 • Ons is opreg dankbaar en tevrede dat kliënte oor die algemeen getrou betaal.
 • Fooie is streng betaalbaar VOOR die 3de van elke maand, asseblief.
 • Maandelikse fooie bly konstant van Januarie tot Desember.
 • Die laaste betaling is betaalbaar voor of op 3 Desember van elke jaar.
 • Let daarop dat kansellasies een maand vooruit gemaak moet word.
 • Geen kansellasies sal na JULIE aanvaar word nie
 • Vir u gerief sal elektroniese state op die 25ste van elke maand ge-e-pos word.
 • Indien ʼn leerling nie ʼn les kan bywoon nie weens ander verpligtinge soos sport, spesiale eksamens, siekte, ens. bly die ouer nogsteeds aanspreeklik vir die lesfooie om sodoende die plek van die leerling te reserveer vir wanneer die leerling terugkeer.
 • Maak asseblief gebruik van die elektroniese betaal opsie of ʼn deposito by enige Nedbank tak. Ongelukkig kan geen kontant aanvaar word nie.
 • Geen terugbetalings kan gedoen word vir lesse wat gekanselleer of nie bygewoon is nie.
 • GEEN inhaallesse word aangebied nie. U is egter welkom om van die alternatiewe klas gebruik te maak sou u kind nie ʼn les kan bywoon nie. Kommunikeer asseblief duidelik met ons in die verband.

In terme van goeie besigheidspraktyk bestaan daar baie sukses resepte. Ons noem egter graag aan u die volgende:
Oop, duidelike en gesonde kommunikasie is van kardinale belang.
Kontak ons gerus op enige stadium en vir enige rede.
Ons wil graag ʼn diens van uitnemende gehalte aan u en u kind lewer.

Laaste maar nie die minste:
Die finale verantwoordelikheid vir akademiese sukses lê by u kind.
Konstante, harde werk werp altyd vrugte af.
Moet asseblief nie kitsresultate verwag nie.
Met geduld sal sukses wel kom.

Duard le Roux